Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.07.2017
Označení verze Aktuální  (15.02.2019 11:21:08)
Systémové číslo P17V00005010
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea v rámci akce "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici"
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce na mobiliáři kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici a na exponátech do připravované muzejní expozice, která bude umístěna přímo v kostele.
Tyto práce budou realizovány v rámci projektu „Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici“, který je z převažující míry spolufinancován z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci 13. výzvy, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000345.
Areál poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (rejstř. č. 14207/5-2975), vedeném Národním památkovým ústavem, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

A. Restaurování mobiliáře kostela zahrnuje tato díla:
A1. hlavní oltář vč. podstavců pod svícny před oltářem (hl. oltář inv. č. 1 N, podstavce inv. č. 5 N, kult. pam. č. 14207/5-2975 (35-90)) - restaurátorské práce na svatostánku byly provedeny v letech 2015 a 2016, restaurování milostné sošky Panny Marie Hornopolické není předmětem této zakázky
A2. kazatelna (inv. č. 2 N)
A3. baldachýn na pravé straně kněžiště (inv. č. 6 N)
A4. křeslo a deska ke křeslu (inv. č. 13 N, kult. pam. č. 14207/5-2975)
A5. boční oltář Navštívení Panny Marie (inv. č. 11 N)
A6. boční oltář Piety (Srdce Ježíšova) (inv. č. 29 N)
A7. plastika sv. Floriána vč. konzoly (inv. č. 68 OS)
A8. plastika sv. Václava vč. konzoly (inv. č. 78 OS)
A9. lustr (inv. č. 1 TZ, kult. pam. č. 79669/35-93)

B. Restaurování předmětů pro muzejní expozici zahrnuje tato díla:
B1. portrét Anny Marie Františky Toskánské (inv. č. 176 OS)
B2. obraz Ex voto 1 (inv. č. 178 OS)
B3. obraz Ex voto 2 (inv. č. 238 OS)
B4. plastika Odpočívajícího Krista (inv. č. 222 OS)
B5. portrét Wenzela Hockeho (inv. č. 194 OS)
B6. obraz Panny Marie Pomocné (inv. č. 239 OS)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 11 730 283,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-018776
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Umělecká díla
  • Umělecké služby
  • Ochrana historických památek
Datum ukončení příjmu nabídek 23.08.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea v rámci akce "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police
IČO 48282553
Adresa
Křižíkova 49
47106 Horní Police
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 629535

Nahoru