Výpis systémových zpráv

„Relaxační a klidová zóna v Roudnici nad Labem - I. etapa“

Datum uveřejnění 06.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.02.2018
Označení verze Aktuální  (20.12.2018 15:36:00)
Systémové číslo P18V00000827
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Relaxační a klidová zóna v Roudnici nad Labem - I. etapa“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla Relaxační a klidová zóna v Roudnici nad Labem – I. etapa (dále jen „dílo“). Dílo řeší vybudování I. etapy relaxační a klidové zóny poblíž potoka Čepel.
Tato I. etapa je zaměřena na zpřístupnění oblasti, ve které má zmíněná klidová zóna vzniknout.
Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, a to z hlediska typu navrhovaných úprav. V rámci stavby by tak mělo např. dojít k obnově stávajícího krytu podél garáží v Roudnici nad Labem, dále dojde ke zpevnění stávající účelové cesty asfaltovým podél přilehlých zahrádek. Dalším stavebním objektem je část, která již přímo tvoří klidovou zónu a tou je stezka pro pěší a cyklisty vedená podél rybníka až k zástavbě v Podluskách. Podél stezky vedené po stávající vyježděné cestě budou umístěny odpočívky s lavičkami a cvičebními stroji. Součástí přístupových cest je také napojení městského sídliště na klidovou zónu. Jedná se tedy o chodníkovou plochu vedenou skrz stávající pole z ulice Okružní ve směru přečerpávací stanice ČOV. Tato chodníková plocha nebude v zimě udržována. Veškeré rekonstruované, či nově navržené zpevněné plochy budou nasvětleny novým veřejným osvětlením. V rámci stavby se vybudují dvě opěrné zídky. Podél chodníkové plochy bude provedena výsadba Kaštanovníku jedlého a podél stezky pro cyklisty jednostranné stromořadí Ořešáků královských.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 12.03.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz
Smlouva „Relaxační a klidová zóna v Roudnici nad Labem - I. etapa“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roudnice nad Labem
IČO 00264334
Adresa
Karlovo náměstí 21
41301 Roudnice nad Labem
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052957

Nahoru