Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek – II.etapa

Datum uveřejnění 23.12.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.12.2016
Označení verze Aktuální  (01.04.2018 19:10:45)
Systémové číslo P16V00010714
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek – II.etapa
Druh Stavební práce
Popis Zájmová stavba rekonstrukce vodovodního řadu se nachází v obci Sádek u Poličky, lokalita od Obecního úřadu č.p. 150 na pozemku pod parcelním číslem 10/1 do konec obce za čp.106. Výměna vodovodního řadu je navržena ve stávající trase vodovodu s odstraněním původního potrubí. Výměna vodovodu bude probíhat částečně v zeleném pásu, pod asfaltovou komunikací a pod korytem vodního toku. Předmětem rekonstrukce v obci Sádek u Poličky bude stávající litinové potrubí DN 100 (řad L, O) a DN80 (řad P, N) a o celkové délce 4447 m. Součástí rekonstrukce je napojení 13 ks nadzemního hydrantu DN 80 (požárních), 11 ks podzemního hydrantu DN 80, přepojení 3 ks vodovodních řadů a přepojení 51 ks vodovodních přípojek. Případné stávající ocelové přípojky doporučuji vyměnit za nové z potrubí PE SDR 11 po dohodě s majiteli objektů a pozemků.

Celé dílo je rozděleno na dvě samostatné etapy:

I. Etapa (již zrealizováno) zahrnuje vodovodní řad L, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 100 na potrubí PE 100 DL 110×10,0 v délce 1 083 m, potrubí PE 100 DL 90×8,2 v délce 986 m a potrubí PE 100 DL 63×5,8 v délce 227 m, přepojení 32 ks přípojek, osazení 9ks nadzemní hydrantů a 10 ks vzdušníků a kalníků.

II. Etapa zahrnuje vodovodní řad N, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 80 na potrubí PE 100 d90×8,2 v délce 203 m a potrubí PE 80 d63×8,6 PN 12,5. Dále zahrnuje vodovodní řad O, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 100 na potrubí PE 80 63×8,6 v délce 1380 m. Dále zahrnuje vodovodní řad P, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 80 na potrubí PE 80 63×8,6 v délce 414 m. Koncová část je již vyměněna bude vedena jako přípojka. Ve II etapě dojde k přepojení 24 ks přípojek, osazení 2ks nadzemní hydrantů, 2 ks podzemních hydrantů - kalníků a 24 ks odběrových souprav a přemístění 1 ks automatického vzdušníku. Vodovodní potrubí bude protaženo protlaky v dimenzích d 200 – 110 v celkové délce 148,5 metrů. V rámci II etapy budou provedeny alespoň 3 rozbory vody akreditovanou zkušebnou.

Při realizaci díla nebude požadováno odstranění původního vodovodního potrubí a jeho likvidace. Stávající armatury a zařízení vystupující nad terén budou odříznuty a to 0,5 m pod úroveň terénu, případně demontovány tak aby nebránily položení nového potrubí. Ostatní stávající armatury (např. poklopy, …) budou odstraněny. V ceně díla bude zahrnuta likvidace těchto částí dle zákona o odpadech.

Předmětem této veřejné zakázky je realizace pouze II. etapy (viz výše uvedený popis).

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční firma PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČO: 28793480, autorizace projektu: Ing. Miloslav Chaloupka, autorizovaný inženýr VH a KI 0700584 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 939 726,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 18.01.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek – II.etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru