Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek – I.etapa

Datum uveřejnění 21.12.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.12.2015
Označení verze Aktuální  (25.11.2016 16:28:03)
Systémové číslo P15V00007951
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek – I.etapa
Druh Stavební práce
Popis Zájmová stavba rekonstrukce vodovodního řadu se nachází v obci Sádek u Poličky, lokalita od Obecního úřadu č.p. 150 na pozemku pod parcelním číslem 10/1 do konec obce za čp.106. Výměna vodovodního řadu je navržena ve stávající trase vodovodu s odstraněním původního potrubí. Výměna vodovodu bude probíhat částečně v zeleném pásu, pod asfaltovou komunikací a pod korytem vodního toku. Předmětem rekonstrukce v obci Sádek u Poličky bude stávající litinové potrubí DN 100 (řad L, O) a DN80 (řad P, N) a o celkové délce 4447 m. Součástí rekonstrukce je napojení 13 ks nadzemního hydrantu DN 80 (požárních), 11 ks podzemního hydrantu DN 80, přepojení 3 ks vodovodních řadů a přepojení 51 ks vodovodních přípojek.

Celé dílo bude provedeno na dvě samostatné etapy:

I. Etapa zahrnuje vodovodní řad L, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 100 na potrubí PE 100 DL 110×10,0 v délce 1 083 m, potrubí PE 100 DL 90×8,2 v délce 986 m a potrubí PE 100 DL 63×5,8 v délce 227 m, přepojení 32 ks přípojek, osazení 9ks nadzemní hydrantů a 10 ks vzdušníků a kalníků.

II. Etapa zahrnuje vodovodní řad N, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 80 na potrubí PE 100 DL 90×8,2 v délce 283 m. Dále zahrnuje vodovodní řad O, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 100 na potrubí PE 100 DL 63×5,8 v délce 1380 m. Dále zahrnuje vodovodní řad P, ve kterém se nahrazuje původní litinové potrubí DN 80 na potrubí PE 100 DL 63×5,8 v délce 491 m. Ve II etapě dojde k přepojení 22 ks přípojek, osazení 3ks nadzemní hydrantů, 2 ks vzdušníků a kalníků, a 19 ks odběrových souprav.

Předmětem této veřejné zakázky je realizace pouze I. etapy (viz výše uvedený popis).


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční firma PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČO: 28793480, autorizace projektu: Ing. Miloslav Chaloupka, autorizovaný inženýr VH a KI 0700584 (příloha č. 7 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 701 287,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 14.01.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek – I.etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru