Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce Valdštejnského sálu na...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 12.10.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.10.2021
Označení verze Aktuální  (13.07.2022 09:51:42)
Systémové číslo P21V00007959
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce Valdštejnského sálu na multifunkční společenský sál včetně zázemí II
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby vypracované obchodní společností Projekt, ateliér pro architekturu a pozem. stavby, spol. s r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO: 453 08 616 (dále jen „PDPS“), dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, realizace stavebních úprav Valdštejnského sálu na zámku v Bělé pod Bezdězem. Stavební práce budou spočívat v úpravě dispozice jižní části 3. nadzemního podlaží zámku Bělá pod Bezdězem za účelem zřízení expozice a společenského sálu vč. hygienického zázemí, šatny a čajové kuchyňky, obnově stěn a stropů, obnově výplní, repasi a restaurování výplní, obnově povrchů, omítek, podlah, podhledů vč. obnovy fabionu a římsy, realizaci vytápění a ozvučení víceúčelového sálu ve 3. nadzemním podlaží zámku Bělá pod Bezdězem.
Areál zámku v Bělé pod Bezdězem je zapsaný v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem rejstříku 21751/2-1460 a je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace (PDPS).
Zadavatel pro vyloučení případných pochybností uvádí, že předmětem plnění této veřejné zakázky je pouze rekonstrukce jižní části 3. nadzemního podlaží zámku v Bělé pod Bezdězem, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu a nákresu uvedeného v dokumentu s názvem „půdorys 3 NP SÁL“, které tvoří součást přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, i když příloha č. 1 zadávací dokumentace obsahuje rovněž i informace týkající se rekonstrukce 3. nadzemního podlaží za účelem ubytování.
Stavební práce budou vybraným dodavatelem tedy realizovány v rozsahu dle položkového rozpočtu a nákresu uvedeného v dokumentu s názvem „půdorys 3 NP SÁL“, které jsou součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul Rekonstrukce a přestavby veřejných budov.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 439 905,73 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
  • Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 10.11.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce Valdštejnského sálu na multifunkční společenský sál včetně zázemí II
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Bělá pod Bezdězem
IČO 00237434
Adresa
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 210304

Nahoru