Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce

Datum uveřejnění 14.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.07.2017
Označení verze Aktuální  (08.10.2018 11:33:53)
Systémové číslo P17V00004978
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je rekonstrukce ulic Šaffova a Tylova v historickém centru města vedoucí do náměstí v Poličce.

Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

SO 101 Komunikace:
Předmětem této části zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Šaffova a Tylova v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrhem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Šaffova a Tylova v Poličce.

SO 301 Kanalizace:
Předmětem této části zakázky je rekonstrukce jednotné kanalizace bezvýkopovou metodou – vložkováním a částečně pokládkou nového potrubí v ulici Šaffova a Tylova v Poličce. Nově budou provedeny přípojky pro 13ks nových uličních vpustí. Rekonstrukce kanalizace v ulici Šaffova je v délce 222 m a v ulici Tylova 72 m.

SO 302 Vodovod:
Předmětem této části zakázky je výměna stávajícího vodovodu jako dílčí části rekonstrukce ulic Šaffova a Tylova v Poličce. Vodovodní řady budou provedeny z potrubí PE 110x6,6, SDR 17 a PE 90x5,4, SDR 17 celkové délky 355,00m.SO 401 Veřejné osvětlení:
Předmětem této části zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Šaffova a Tylova v obci Polička. Obsahuje demontáž stávajících svítidel a montáž nových osvětlovacích bodů dle návrhu rekonstrukce veřejného osvětlení zpracované firmou CODES CZ s.r.o. Trutnov z února 2017, v rámci vybudování nového veřejného osvětlení bude provedeno připojení na stávající rozvody veřejného osvětlení v lokalitě, kabelové rozvody veřejného osvětlení a nové stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel a uzemnění.

Zadavatelem stavebních objektů SO 101 Komunikace, SO 301 Kanalizace a SO 401 Veřejné osvětlení je Město Polička.

Zadavatelem stavebního objektu SO 302 Vodovod je Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 101 Komunikace) zpracovaná generálním projektantem Lubomírem Klodnerem, Projektová a inženýrská firma, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 455 68 481, autorizace v oboru dopravní stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 301 Kanalizace a SO 302 Vodovod) zpracovaná Ing. Františkem Pravcem, PC PROJEKT – projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 401 Veřejné osvětlení) zpracovaná Ing. Petrem Hasenöhrlem, Antonína Slavíčka 44B, 568 02 Svitavy, IČO: 69132224 (příloha č. 5 zadávací dokumentace,
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace),
• vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-027289
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 08.08.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru