Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce statku – Ekocentrum Restart Loutí

Datum uveřejnění 16.10.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.10.2014
Označení verze Aktuální  (19.08.2016 09:42:51)
Systémové číslo P14V00007326
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce statku – Ekocentrum Restart Loutí
Druh Stavební práce
Popis Plánovaná stavba se nalézá v centrální části obce Loutí. Jedná se o areál statku s rybníkem na poměrně velkém, mírně svažitém území nepravidelného tvaru.

Jedná se o rekonstrukci stodoly a rekonstrukci a dostavbu stávajícího domu. Dále pak výstavbu kořenové čističky a požární nádrže, sadové úpravy, drobnou stavbu v zahradě, atd. Celý areál by měl působit jako částečně uzavřený hospodářský dvůr, který je vymezen okolními objekty a vstupní bránou.

Stávající hlavní obytný a hospodářský objekt bude zcela rekonstruován mírně prodloužen a zateplen. Tato část bude sloužit pro ubytování včetně veškerého potřebného zázemí s kuchyní i společenskou místností.

K tomuto hlavnímu objektu bude doplněna nová dřevěná stodola, která bude sloužit jednak pro ustájení koz, ovcí a dvou koní. Dále vznikne krytá manipulační plocha pro potřeby seminářů a workshopů, pro praktickou aktivní výuku.

Stávající stodola bude rekonstruována. Po rekonstrukci zde bude ustájeno cca 5ks mléčného skotu. Bude zde zřízena přípravna krmiva na jedné straně a na druhé straně bude oddělen prostor pro mléčnici. Celý objekt bude sloužit k demonstraci procesu získávání a zpracování mléka a výroby mléčných produktů s možností praktického zažití a vyzkoušení celého procesu pro návštěvníky v rámci výukových programů.

Na jihu pak bude v místě bývalého rybníka zřízena kořenová čistička, na kterou naváže požární nádržka.
Celý reál bude oplocen. Plocha dvora bude upravena. Na severní straně hlavní hospodářské budovy je stávající záhumenek, kde bude obnoven sad, na jehož konci vznikne sušárna s čajovnou.

Přilehlé louky okolo statku pak budou využívány především pro pastvu. Malá část pak bude určena k produkci zeleniny určené především pro potřeby statku.

Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu je uveden v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 28 581 128,54 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 496981
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 03.11.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Ekocentrum Restart
IČO 02310040
Adresa
Loutí 4
25208 Rabyně
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 496847

Nahoru