Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce spodní návsi – I. etapa

Datum uveřejnění 31.01.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 31.08.2015
Označení verze Aktuální  (02.05.2016 15:31:12)
Systémové číslo P16V00000401
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce spodní návsi – I. etapa
Druh Stavební práce
Popis Ulice Spodní Náves je navržena, jako dopravně zklidněná komunikace funkční skupiny D. Stavba je rozdělena na dvě etapy, přičemž předmětem této žádosti je etapa číslo I. 1. etapa zahrnuje úsek od začátku stávající zástavby podél východní hrany komunikace a objektu společnosti FOKUS PRAHA poskytující sociální služby až k areálu Auto - Veselý a do 1. etapy je také zahrnuta výše zmíněná stávající štěrková cesta podél jižního oplocení areálu "Auto - Veselý". Základní šířka vozovky v ulici Spodní Náves je navržena 6 m a její umístění je zkoordinováno s projektovou dokumentací, která řeší stavební úpravy v území přilehlém k západní hraně vozovky. Též je řešeno parkovací stání. Vozovka v ulici Spodní Náves bude v místě návaznosti staveb (západní hrana vozovky) osazena betonovým obrubníkem o rozměrech 100 x 250 x 1000 mm s převýšením 20 mm nad povrchem vozovky. Podél východní hrany vozovky bude osazen betonový obrubník o rozměrech 150 x 250 x 1000 mm. Horní hrana tohoto obrubníku bude 150 mm nad povrchem přilehlé vozovky. V místech sjezdů k přilehlým nemovitostem bude obrubník snížený na výšku 30 mm nad povrchem vozovky. Dlažba v místech sjezdů a případně i stávající boční obrubníky, kterými je dlažba lemována budou rozebrány a výškově upraveny v návaznosti na výškové řešení vozovky.
Podrobně je popis veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro realizaci stavby zpracované Ing. Karlem Mišičkou, Malešická 2404/27, 130 00 Praha 3.
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Výstavba silnic
  • Práce na stavbě silnic
  • Obnova povrchu vozovky
Datum ukončení příjmu nabídek 16.09.2015 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sedlec
IČO 00640239
Adresa
Sedlec 60
25065 Sedlec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 369116

Nahoru