Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce školního hřiště

Datum uveřejnění 09.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.10.2018
Označení verze Aktuální  (25.10.2018 13:07:48)
Systémové číslo P18V00008165
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce školního hřiště
Druh Stavební práce
Popis Účelem této veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem stavebních prací je vybudování víceúčelového sportoviště pro míčové sporty, dětské hry a cvičení dospělých s umělým povrchem, a to na místě dožívajícího antukového hřiště s příručním skladem sportovního náčiní.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované generálním projektantem, společností Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO: 27060659, jež je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00875481.

Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace rozpracovává projekt ve větším rozsahu, než tvoří předmět této veřejné zakázky. Zadavatel proto zdůrazňuje, že předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou pouze tyto stavební objekty:
D-SO-01 - HTÚ, opěrná stěna
D-SO-02 - Víceúčelové hřiště
D-SO-04 - Chodníky, oplocení, mobiliář

Stavební objekty D-SO-03 - Objekt zázemí a inženýrské objekty D-IO-01 - Přípojka vodovod, D-IO-02 - Přípojka kanalizace a D-IO-03 - Přípojka NN, tak jak jsou rozpracovány v přiložené projektové dokumentaci, netvoří předmět této veřejné zakázky malého rozsahu.

Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 24.10.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00875481
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Svárov
IČO 00875481
Adresa
Hlavní 1
27351 Svárov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 226591

Nahoru