Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93 – 2. etapa

Datum uveřejnění 12.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.03.2020
Označení verze Aktuální  (20.05.2020 19:55:25)
Systémové číslo P20V00001902
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93 – 2. etapa
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – 2. etapa stavby Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93 spočívající v úpravě stavebně konstrukčního řešení budovy a dalších stavebních pracích souvisejících s nevyhovujícím stavebně technickým stavem skrytých konstrukcí budovy, který byl zjištěn v rámci provádění stavebních prací 1. etapy stavby. 2. etapa stavby zahrnuje nové zastropení středové části 1. NP, 2. NP vč. zastropení a zastřešení objektu.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2.a (Projektová dokumentace), Příloze 2.b (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), Příloze 3 (Smluvní podmínky) a Příloze 4 (Stavební povolení).
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, krytina skládané, konstrukce zámečnické, dokončovací práce – nátěry. Zadavatel informuje, že v místě plnění veřejné zakázky je v současné době zařízení staveniště dodavatele 1. etapy stavby Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93. Předání staveniště pro provádění prací 2. etapy a stavební práce 2. etapy, které jsou předmětem této veřejné zakázky, proběhnou v koordinaci s tímto dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že projektová dokumentace zahrnuje i stavební práce, které nejsou předmětem veřejné zakázky a jsou prováděny v rámci dodatečných stavebních prací dodavatelem 1. etapy stavby Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93. Rozsah stavebních prací, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, je dán soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha 2. b).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 254 485,57 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 31.03.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Holany
IČO 00260525
Adresa
Holany 43
47002 Holany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214119

Nahoru