Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Rekonstrukce propustků na silnici III/45214,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 01.07.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.06.2019
Označení verze Aktuální  (01.07.2019 09:21:02)
Systémové číslo P19V00005533
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Rekonstrukce propustků na silnici III/45214, km 4,646 a 4,723 v obci Razová„
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Rekonstrukce propustků na silnici III/45214, km 4,646 a km 4,723 v obci Razová“.
Propustky se nacházejí v intravilánu obce Razová a jejich stavebně – technický stav je hodnocen jako velmi špatný. Stávající propustky budou nahrazeny novými trubními propustky HDPE DN 600. Budou provedeny úpravy vtoku a výtoku odlážděním, nové čela s římsami a osazením bezpečnostního zařízení, následně bude obnoven povrch komunikace v celé šíři s plynulým navázáním na stávající komunikaci. Stavební práce budou probíhat za částečné uzávěry – po polovinách jízdního profilu.

Maximální délka výstavby je stanovena na 45 dnů. Překročení této lhůty bude považováno za nesplnění požadavku zadavatele a takováto nabídka bude vyřazena. Vždy se jedná o kalendářní dny.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů
Datum ukončení příjmu nabídek 09.07.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky www.uschovna.cz/zasilka/NWAIPIJH5IDUXCSS-594
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru