Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Datum uveřejnění 26.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.09.2016
Označení verze Aktuální  (22.12.2016 12:25:52)
Systémové číslo P16V00008684
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Druh Stavební práce
Popis Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“, jejímž cílem je odstranění vyhovujícího stavu historických mostních objektů památkově chráněného viaduktu a zajištění závazných parametrů modernizované trati. Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, přechodnost traťové třídy zatížení D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení. Stavba je úzce provázána s modernizací trati Praha – Kladno, kterou umožňuje následně realizovat. Snahou je maximálně zvýšit současnou traťovou rychlost. Rozsahem díla „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je rekonstrukce 15 samostatných mostních objektů a dalších objektů železniční a související infrastruktury v km 410,467 785 až 411,791 888 hlavní trasy a km 0,063 405 až km 0,627 627 Hrabovské větve (Spojovacího viaduktu): zejména železničního spodku, svršku, trakčního vedení, sdělovacího, zabezpečovacího a energetického zařízení, dále úpravy dotčených stávajících pozemních objektů, inženýrských sítí a zařízení, které vyplynuly z charakteru rekonstrukce této liniové stavby. Součástí stavby je i odstranění nežádoucích vestaveb a přístaveb.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 194 611 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 646437
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba železničních mostů
  • Výstavba meziměstských železničních drah
  • Práce na výstavbě drah
Datum ukončení příjmu nabídek 06.01.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru