Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby – odvodnění komunikace Na Brnky

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 19.08.2015  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 18.08.2015
Označení verze Aktuální  (09.09.2015 15:55:02)
Systémové číslo P15V00005260
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby – odvodnění komunikace Na Brnky
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení odvodnění místní komunikace v ulici Na Brnky, obci Zdiby v částech, které nebyly předmětem zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE:
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že tato veřejná zakázka zcela souvisí s plněním veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby, která byla zadána společnosti STRABAG a.s., a tedy veškeré práce související s plněním této veřejné zakázky je nezbytné předem koordinovat a konzultovat se společností STRABAG a.s.

Podrobně je popis veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro realizaci stavby zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové – technická zpráva B1 a B.2.1.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Předmětem díla je rovněž zajištění publicity v souladu podmínkami uvedenými v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory“ a v Grafickém manuálu jednotného vizuálního stylu ROP NUTS II. Střední Čechy ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (velkoplošný reklamní panel a stálá informační tabule/trvalá pamětní deska, samolepící štítky na vybavení) uveřejněné na http://www.ropstrednicechy.cz/ a dle pokynů objednatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba silnic
  • Práce na stavbě silnic
  • Výstavba odvodňovacích kanálů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.09.2015 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Zdiby
IČO 00241032
Adresa
Průběžná 11
25066 Zdiby
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211225

Nahoru