Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby

Datum uveřejnění 29.05.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.05.2015
Označení verze Aktuální  (12.01.2016 11:19:05)
Systémové číslo P15V00003097
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby
Druh Stavební práce
Popis Předmětem návrhu stavby jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Na Brnky, obci Zdiby. Stavbu lze charakterizovat jako rekonstrukci a rozšíření vozovky. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu šířkovému uspořádaní a neúnosné stávající konstrukci vozovky je navrhováno rozšíření vozovky a kompletní výměna všech konstrukčních vrstev o celkové mocnost 420 mm. Dále bude doplněn nový jednostranný chodník, provedeno výškové vyrovnání a doplnění sjezdů, doplnění veřejného osvětlení (VO), přeložka sdělovacího kabelu a přeložka oplocení. Realizována bude rovněž dešťová kanalizace napojená na vsakovací zařízení. Návrh směrového řešení komunikace přibližně odpovídá současnému stavu. Návrh výškového řešení rovněž vychází ze stávajícího stavu.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE:
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že z hlediska harmonogramu prací je nezbytné zahájit práce na ulici Chaberské a po jejím dokončení pokračovat v ostatním plnění. Současně zadavatel upozorňuje, že křižovatka k Holosmetkům na Brnky může být uzavřena max 1 týden.

Podrobně je popis veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro realizaci stavby zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Předmětem díla je rovněž zajištění publicity v souladu podmínkami uvedenými v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory“ a v Grafickém manuálu jednotného vizuálního stylu ROP NUTS II. Střední Čechy ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (velkoplošný reklamní panel a stálá informační tabule/trvalá pamětní deska, samolepící štítky na vybavení) uveřejněné na http://www.ropstrednicechy.cz/ a dle pokynů objednatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 572 114,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba silnic
  • Práce na stavbě silnic
  • Povrchová úprava dálnic
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2015 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Zdiby
IČO 00241032
Adresa
Průběžná 11
25066 Zdiby
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211225

Nahoru