Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce místních komunikací v obci Všenory

Datum uveřejnění 15.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.09.2017
Označení verze Aktuální  (03.12.2018 20:14:42)
Systémové číslo P17V00006823
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce místních komunikací v obci Všenory
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je rekonstrukce místních komunikací v obci Všenory v ulicích U Potoka a U Tenisu.
Komunikace U Potoka
Obsahem bouracích a zemních prací je provedení lokálních dokopávek na úroveň stávající pokladní vrstvy dle vzorových příčných řezů. Konstrukční vrstva musí být hutněna dle příslušných norem. Před realizací se doporučuje provést pasport okolních nemovitostí z důvodu provádění výkopových prací v těsné blízkosti stávajících nemovitostí. Dále práce zahrnují odstranění stávajících živičných ploch o tloušťkách od 50mm. Tyto vrstvy se mohou odstranit frézováním a následně odbouráním na původní podkladní vrstvu ze štěrkopísku.
Směrové a výškové řešení zachovává v co největší míře stávající stav především z důvodu zlepšení krytu vozovky bez provedení provádění podkladních vrstev. Návrh zohledňuje původní šířku komunikace, a to 2,5 - 4m. Na žádost zadavatele nebyly navrhovány betonové obrubníky. Příčný sklon je zachován min. 2,5%.
Po obou stranách komunikace budou lokálně zhotovené zelené pásy, ty budou doplněny zeminou s humusem v tl. 100 mm a osety travním semenem. Při rekonstrukci je třeba počítat s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních vedení (poklopy šachet, šoupat, hydrantů atd.).
Komunikace U Tenisu
Obsahem bouracích a zemních prací je provedení lokálních dokopávek na úroveň stávající pokladní vrstvy dle vzorových příčných řezů. Konstrukční vrstva musí být hutněna dle příslušných norem. Před realizací se doporučuje provést pasport okolních nemovitostí z důvodu provádění výkopových prací v těsné blízkosti stávajících nemovitostí. Dále práce zahrnují odstranění stávajících živičných ploch o tloušťkách od 50mm. Tyto vrstvy se mohou odstranit frézováním a následně odbouráním na původní podkladní vrstvu ze štěrkopísku.
Směrové a výškové řešení zachovává v co největší míře stávající stav především z důvodu zlepšení krytu vozovky bez provedení provádění podkladních vrstev. Návrh zohledňuje původní šířku komunikace, a to 3,5 - 4m. Na žádost zadavatele nebyly navrhovány betonové obrubníky. Příčný sklon je zachován min. 2,5%.
Po obou stranách komunikace budou lokálně zhotovené zelené pásy, ty budou doplněny zeminou s humusem v tl. 100 mm a osety travním semenem. Při rekonstrukci je třeba počítat s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních vedení (poklopy šachet, šoupat, hydrantů atd.).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 907 138,20 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 05.10.2017 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce místních komunikací v obci Všenory
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Všenory
IČO 00241849
Adresa
U Silnice 151
25231 Všenory
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60062773

Nahoru