Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce lesní cesty "Ke křoví"

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.01.2017
Označení verze Aktuální  (02.06.2019 21:03:48)
Systémové číslo P19V00004427
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce lesní cesty "Ke křoví"
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, která zajišťuje přístup do okolních lesních porostů. Důsledkem rekonstrukce bude zvýšení kategorie lesní cesty z 2L na 1L 4,5/30. Návrh řešení předpokládá provedení vozovky ze zpevněného kameniva a asfaltobetonu. Řešená cesta tvoří hlavní obslužnou komunikaci v dotčené části lesního komplexu. V současné době není v této části lesa žádná lesní cesta obdobného charakteru. Terén je v místě stavby málo členitý.Rekonstruovaná lesní cesta přímo navazuje na pozemní komunikaci II/156. Navržená lesní cesta je součástí lesního oddělení 55AB. Řešená lesní cesta se nachází v lesním komplexu nacházejícího se vpravo od komunikace II třídy č. 156 z Českých Budějovic do Strážkovic, mezi obcemi Nová Ves a Strážkovice v místní lokalitě Ke křoví. Komunikace je navržena dle ČSN 73 6108 a vyhlášky č. 433/2001 Sb. Vozovka bude provedena z mechanicky zpevněného kameniva a nových podkladních vrstev štěrku. Na začátku úpravy v místě napojení na silnici II/156 je navržena vozovka z asfaltobetonu. Prostorové uspořádání vychází z místních podmínek, konfigurace terénu a tomu podřízenému směrovému vedení komunikace. Úprava začíná v km 0,00 napojením na silnici II/156 vedoucí z Českých Budějovic do Strážkovic, mezi obcemi Nová Ves a Strážkovice. V km 0,569 je vzhledem ke slepému ukončení řešené komunikace navrženo obratiště vozidel o poloměru otáčení 12,5 m. Řešenou cestu kříží dva stávající propustky v km 0,0565 km a 0,4443, které jsou součástí opravy. Stávající propustky mají průměr potrubí 50 cm, budou zvětšeny na požadovaný průměr potrubích 60 cm. Součástí rekonstrukce je řešení stávajícího sjezdu na lesní cestu 2L na 0,1375 km a zpevněné plochy pro lesní sklad.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 23.01.2017 21:02:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce lesní cesty "Ke křoví"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC STRÁŽKOVICE
IČO 00245461
Adresa
Strážkovice 95
37401 Trhové Sviny
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 371673

Nahoru