Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa

Datum uveřejnění 03.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.05.2018
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 12:58:17)
Systémové číslo P19V00005471
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P18V00000004
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění je výstavba vodohospodářských objektů a následná rekonstrukce povrchů vozovky podle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“ zpracované spol. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČ 26760312, jako zakázka č. 3974/2017 v 01/2018. Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace a s tím spojené odvodnění komunikací do uličních vpustí a následné napojení na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace bude napojena na úsek odvodnění realizovaný v rámci údržbových prací.
Dešťová kanalizace je navržena v profilech DN300, 400, 500 z kanalizační kameniny těsněné integrovanými spoji z polyuretanu.
Dále jsou řešeny rekonstrukce stávajících komunikací v části Hrnčíře. Rozsah stavby je dán ulicemi: Lipenská, Osvětová, V Záhybu, Rojická a U Školky a navazuje na již zrealizovaný projekt rekonstrukce některých ulic v této oblasti (část ulice Lipenská a Osvětová, ulice K Safině).
Předmětem plnění jsou všechny případné úpravy navrženého konceptu DIO (E.1.2. DPS) na podnět dodavatele, veškeré zeměměřičské práce nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného provedení, dokumentace zásad organizace výstavby a dokladová část pro kolaudační řízení. Dokumentace budou provedeny dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 18 658 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-020569
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 22.05.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Šeberov
IČO 00241717
Adresa
K Hrnčířům 160
14900 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-018914

Nahoru