Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce komunikace v ul.Krefty-Nosislav

Datum uveřejnění 18.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.05.2018
Označení verze Aktuální  (20.12.2018 09:16:27)
Systémové číslo P18V00003873
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce komunikace v ul.Krefty-Nosislav
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této zakázky je provedení stavebních prací - rekonstrukce komunikace v ulici Krefty, ve stávající trase, která je v souladu s platným územním plánem obce Nosislav. Po realizaci inženýrských sítí je vozovka ve špatném stavu. Na vozovce jsou výtluky vyplývající ze stárnutí materiálu/směsi. Na několika místech byly v minulosti provedeny příčné překopy. Součástí tohoto projektu je vybudování nové vozovky, parkovacích stání (celkem 16 stání), vjezdů, zpomalovacích prahů a odvodnění. Vjezdy k RD jsou předmětem tohoto projektu pouze po hranici pozemku. Stavba se částečně nachází v ochranných pásmech inž. sítí. Stavbou nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. Po skončení stavebních prací budou nezpevněné plochy upraveny říčním štěrkem a částečně zatravněny.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky (projektová dokumentace) je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 483 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 04.06.2018 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce komunikace v ul.Krefty-Nosislav
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Nosislav
IČO 00283428
Adresa
Městečko 54
69164 Nosislav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 359454

Nahoru