Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Datum uveřejnění 27.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.06.2018
Označení verze Aktuální  (04.04.2019 16:45:31)
Systémové číslo P18V00005323
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o rekonstrukci komunikace pro pěší v centrální části města Pečky. Celková délka rekonstrukce komunikace pro pěší je 472,07 m. Šířka chodníku je s ohledem na stávající zástavbu proměnná 1,50 – 2,30 m. Likvidace dešťových vod je rozdělena na dvě části. V první části od začátku rekonstrukce chodníku bude dešťová voda likvidována pomocí uličních vpustí a mikroštěrbinového žlabu do stávající kanalizace. Uliční vpustě bude nutné z důvodu zásahu do nároží křižovatek přemístit. Dále bude před č. p. 406 doplněna jedna nová uliční vpusť. Od km 0,144 86 budou dešťové vody likvidovány přirozeným vsakem do stávajícího zeleného pasu. Toto řešení je v současné době funkční a zelený pás bude ještě rozšířen o cca 10 až 20 cm. Odvedení dešťových vod ze střech přilehlých nemovitostí bude provedeno do mikroštěrbinového žlabu pomocí polymerbetonových žlabů s krycím roštem, které budou umístěny v niveletě chodníku nebo budou přímo napojeny do stávající jednotné kanalizace.

Dotčené asfaltobetonové plochy silnice III. třídy budou řádně opraveny a v místě napojení bude provedena trvale pružná asfaltová zálivka. Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Niveleta chodníku vychází ze stávajícího krytu, podélný sklon nepřekročí sklon 2,0 %. Kryt chodníku a vjezdů bude proveden v betonové dlažbě. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 929 336,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 23.07.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Pečky
IČO 00239607
Adresa
Masarykovo nám. 78
28911 Pečky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050422

Nahoru