Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce komunikace na parcele č. 324/1,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 21.04.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.04.2021
Označení verze Aktuální  (03.09.2021 11:28:07)
Systémové číslo P21V00002744
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce komunikace na parcele č. 324/1, katastrální území Kozomín
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy (rekonstrukce) stávající částečně zpevněné komunikace, která dopravně obsluhuje cca 30 nemovitostí, a provedení nových dešťových stok k jejímu odvodnění. Rekonstruovaná komunikace se nachází v zastavěném území v severozápadní části obce a je ukončena na okraji intravilánu obce v místě přechodu přes potok Černávka. Veřejná zakázka je členěna na dva stavební objekty
- SO 100 – Komunikace a
- SO 300 – Odvodnění.
SO 100 Komunikace: Stávající komunikace bude nahrazena novou komunikací s povrchem ze zámkové dlažby. Část komunikace, tam kde to šířkové poměry dovolují, je navržena jako obytná zóna s dvoupruhovou obousměrnou komunikací typu MO2 10/6,5/30 s šířkou vozovky 5.5 m, a druhá část jako obousměrná jednopruhová komunikace s výhybnami typu MO1 6,5/3,5/30 o šířce vozovky 3.0 m, nebo typu MO1 7,5/4/30 o šířce 3.5 m. Komunikace bude ukončena betonovými obrubníky v betonovém loži s opěrou a odvodněna do nové dešťové kanalizace.
SO 300 Odvodnění. Předmětem plnění veřejné zakázky v rozsahu SO 300 je vybudování stok dešťové kanalizace, které budou odvádět dešťové vody z nově rekonstruovaného povrchu místní komunikace do místní vodoteče – potok Černávka (ČHP 1-05-04-0570-0-00) a do obecní dešťové kanalizace. Kanalizace stok a přípojek je navržena jako gravitační. Použito bude plastové potrubí s kruhovou tuhostí SN 12 v provedení s kompaktní stěnou dle normy ČSN EN 1401.
Stoka „D“: Ø 250/216, HDPE (TKP SN12) – celková délka 4,0 m
Stoka „DA“: Ø250/216, HDPE (TKP SN12) – celková délka 298,8 m
Stoka „DB“: Ø250/216, HDPE (TKP SN12) – celková délka 21,0 m
Kanalizační revizní šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců dle normy ČSN EN 1917, kompaktní jednolité šachtové dno kruhového profilu DN 1000 mm, kyneta ve dně šachty bude betonová s ochranným nátěrem výšky 1DN.
Místem plnění jsou pozemky parcelní č. 324/1, 309/5, 310/1, 160/1 v katastrálním území Kozomín.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 778 502,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 17.05.2021 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00662283
Smlouva Rekonstrukce komunikace na parcele č. 324/1, katastrální území Kozomín
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kozomín
IČO 00662283
Adresa
Kozomín 28
27745 Kozomín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 404283

Nahoru