Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce

Datum uveřejnění 01.06.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.06.2016
Označení verze Aktuální  (15.11.2016 13:54:30)
Systémové číslo P16V00005702
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Betlém – Havlíčkova v Poličce.

Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

Rekonstrukce kanalizace s úpravou povrchů (investorem Město Polička):

Projekt obsahuje rekonstrukci kanalizační stoky P a P1 včetně rekonstrukce šachet a rekonstrukce kanalizačních odboček s uložením domovních revizních šachet. Rekonstrukce kanalizace standardním výkopovým způsobem bude probíhat v celé části stoky. V rámci rekonstrukce bude odstraněno stávající betonové potrubí a bude nahrazeno novým polypropylenovým potrubím. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna v délce 355,0 m, přepojeno bude celkem 53 ks kanalizačních odboček.

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle dosavadního stavu. Zpevněné plochy budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy budou osety travním semenem, dlážděné plocha budou znovu vydlážděny. V ulici Betlém - Havlíčkova projekt počítá s úplnou obnovou asfaltového povrchu v celé šíři vozovky – 6m (pouze v souběhu s vodovodem bude šířka rýhy pro výkop vodovodu hrazena investorem rekonstrukce vodovodu – 0,8m v délce 112 m).


Rekonstrukce vodovodu s úpravou povrchů (investorem Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko):

Projekt obsahuje rekonstrukci vodovodního řadu H a H1 včetně přepojení vodovodních odboček. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna v délce 112,0 m, přepojeno bude celkem 7 ks vodovodních odboček. Vodovod bude proveden z PE – HD 100 RC 90x5,4 mm, PN 10 potrubí bude uloženo v rýze dle přílohy D.4 Vzorové uložení.

Vodovod je veden společnou rýhou s kanalizací v dostatečné vzdálenosti. Vodovod bude položen v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a přepojení kanalizačních odboček. Vodovodní Řad H bude v km 0,0000 – 0,0549 možno uložit nad kanalizační přípojky, v km 0,0549 – 0,1065 musí být díky své koncové větvi a zámrzné hloubce uložen pod kanalizační přípojky. Vodovodní řad bude uložen ve společné rýze s kanalizační stokou.

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle dosavadního stavu. Zpevněné plochy budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy budou osety travním semenem, dlážděné plocha budou znovu vydlážděny. V ulici Betlém - Havlíčkova projekt počítá s úplnou obnovou asfaltového povrchu v celé šíři vozovky – 6m (pouze v souběhu s vodovodem bude šířka rýhy pro výkop vodovodu hrazena investorem rekonstrukce vodovodu – 0,8m v délce 112 m).

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce“, kterou vypracovala projekční firma Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 08 Chrudim, projektant Ing. Martin Soudek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (příloha č. 7 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 497 131,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 16.06.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru