Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce chodníku – ulice 5. května

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.07.2018
Označení verze Aktuální  (05.04.2019 08:57:11)
Systémové číslo P18V00005476
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce chodníku – ulice 5. května
Druh Stavební práce
Popis 6.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku v ulici 5. května, který je umístěn podél komunikaci II/244 v místě stávajícího chodníku. Šířka navrhovaného chodníku je v celé délce 1.5m. Povrch bude proveden z betonové dlažby a odvodněn do přilehlého zeleného pasu, resp. stávajícího zemního přikopu umístěného mezi chodníkem a silnici II. tř, kde se počítá s pomalým zasakováním. Podélný sklon rekonstruovaného chodníku se pohybuje od 0.43% do 4.5% , příčný sklon je jednostranný 2%. Celková délka chodníku je cca 458m. Chodník bude po jedné straně ukončen zapuštěným obrubníkem 5/20/50 v betonovém loži a opěře, podél druhé hrany bude osazen vyvýšený obrubník 5/20/50 v betonovém loži a opěře +6cm nad povrchem chodníku. V rámci rekonstrukce tohoto chodníku jsou řešeny také vjezdy na jednotlivé pozemky. Povrch vjezdů na pozemky je proveden z betonové dlažby odlišné barvy, od živičného povrchu přilehle silnice II. třídy bude povrch vjezdů oddělen nájezdovým betonovým obrubníkem 15/15/100 v betonovém loži. V rámci rekonstrukce chodníku bude také zpevněn povrch v prostoru mezi živicí stávající ulice Nádražní a rekonstruovaným chodníkem. Jedna se o plochy o šířce cca 2.2 – 2.55m, délka je cca 30m s nezpevněným povrchem, kde se při vydatných srážkách zdržuje velké množství povrchových vod. Povrch bude proveden z vegetačních tvárnic osazených do štěrku.

6.2. Veřejné osvětlení:
Projektová dokumentace řeší výstavbu nového rozvodu veřejného osvětlení v délce 480m s 18ks stožárů v obci Měšice v ulici 5. Května, umístěných do plánovaných zelených pásů, ve vzdálenosti 0,5m od obrubníku. Stávající rozvod a stožáry veřejného osvětlení v pozemcích p.č. 125/5, 124/15, 124/1, 228/8, 124/33, 225/1, 114/28, 114/33, 114/35, 114/9 a 254 budou demontovány. Ze stávajícího kabelu veřejného osvětlení, který je uložen na pozemku 125/565 bude napojena nově projektovaná část veřejného osvětlení. zemní kabelové vedení bude uloženy v pozemcích p.č. 125/5, 124/15, 124/1, 228/8, 124/33, 225/1, 114/28, 114/33, 114/35, 114/9 a 254.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy chodníků
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce chodníku – ulice 5. května
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Měšice
IČO 00240451
Adresa
Hlavní 55
25064 Měšice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60066262

Nahoru