Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce bývalého zemědělského objektu pro účely zpracování dřeva

Datum uveřejnění 22.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.01.2019
Označení verze Aktuální  (08.02.2019 17:42:14)
Systémové číslo P19V00000513
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce bývalého zemědělského objektu pro účely zpracování dřeva
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce, viz název zakázky „Rekonstrukce bývalého zemědělského objektu pro účely zpracování dřeva“. Navržená stavba se nachází v katastrálním území obce Pukšice, na pozemku č. 57, č. 65 a 524/2 (pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele). Toto předmětné území se nachází v severovýchodní části obce Pukšice, v její okrajové části s místní zástavbou individuálně stojících rodinných domů. Jedná se o objekt, který byl dříve užíván jako kravín s vazným ustájením 96 ks dojnic a s veškerým příslušným zázemím. Od roku cca 2001 byl objekt bez trvalého užívání, až koupí objektu investorem/zadavatelem byly v posledních 5 letech prováděny udržovací stavební práce. Nyní stavebními pracemi chce zadavatel zadaptovat stávající prostory a s přístavbou a změnou užívání objekt posléze využívat jako tesařskou dílnu.

Bližší technické parametry stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je nedílnou sou-částí výběrového řízení.

Kód CPV: 45000000-7 - Stavební práce.

Zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (OP PIK). Název projektu „Rekonstrukce bývalého zemědělského objektu pro účely zpracování dřeva“, registrační číslo projektu: projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014839.

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Zakázka bude provedena v souladu dle Projektové dokumentace pro vydání sloučeného územní rozhodnutí a stavebního povolení s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVA, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA TESAŘSKOU DÍLNU pozemek č. 57, 65 a 524/2, k. ú. Pukšice“, vypracované Ing. Janem Nádvorníkem (viz příloha č. 5 ZD) a dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 1 ZD).

Nejedná se o dílčí plnění. Bude podepsána jedna smlouva o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení. Zadavatel umožňuje využití poddodavatelů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 265 744,26 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.02.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Petr Vaněk
IČO 63560569
Adresa
Jeřišno 70
58274 Jeřišno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru