Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné, reg. č. CZ.02.2.56/0.0/16_039/0002376: Stavební část

Datum uveřejnění 07.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.07.2017
Označení verze Aktuální  (09.03.2018 07:56:30)
Systémové číslo P17V00004780
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné, reg. č. CZ.02.2.56/0.0/16_039/0002376: Stavební část
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu na pozemku parc. č. St. 299, který bude upraven a dále rozšířen na pozemky parc. č. 2427, parc. č. 2428
a parc. č. 2429. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Květná (678279). Pozemky parc.
č. 2427, p.č. 2428 a p.č. 2429 jsou rovinaté, nezastavěné pozemky, které se nacházejí na jihovýchodní části území obce Květná. Stávající objekt není napojen na rozvodné sítě energií. Realizace řešeného záměru není v rozporu s územním plánem obce Květná, který eviduje pozemky jako plochy pro bydlení v bytových domech a plochy občanské vybavenosti.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektové dokumentaci vypracované firmou Poličská stavební s.r.o., IČO: 277 60 014, Střítež 1, 572 01 Polička, pod zakázkovým číslem PS_08/2016-02 z měsíce srpna 2016 a ve výkazu výměr.
Součástí plnění je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu nutném ke kolaudaci stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 04.08.2017 13:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné, reg. č. CZ.02.2.56/0.0/16_039/0002376: Stavební část
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Květná Zahrada, z.ú.
IČO 27005879
Adresa
Květná 40
57201 Květná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-012130

Nahoru