Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.01.2022  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.01.2022
Označení verze Aktuální  (16.02.2023 11:54:20)
Systémové číslo P21V00009364
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě objektu “Hasičského domu“ Úvaly (rozšíření přístavby o hygienické zázemí, přemístění schodiště na průčelní fasádu a změna tvaru, zvětšení půdorysné plochy garáže z důvodu normových požadavků na průchozí prostor okolo hasičského vozu, přístavba dílny na severozápadní fasádě (místnost 1.12), umístění sušící věže, demolice vstupního zádveří na severovýchodní fasádě).
Součástí předmětu plnění jsou sanace základů stávajícího objektu “Hasičského domu“ Úvaly.
V rámci přístavby objektu “Hasičského domu“ Úvaly budou provedeny částečné demolice stávajícího objektu “Hasičského domu“ Úvaly.
Z důvodu přístavby nové garáže pro hasicí vůz bude rozšířena stávající asfaltová plocha před jihovýchodní fasádou.
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto výzvou k podání nabídky a textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 121 296,05 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2022-023593
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Demolice a zemní práce
  • Stavební úpravy objektů používaných pohotovostními službami
  • Výstavba požárních stanic
  • Stavební montážní práce
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 04.02.2022 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/278779
Smlouva Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Úvaly
IČO 00240931
Adresa
Arnošta z Pardubic 95
25082 Úvaly
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057240

Nahoru