Výpis systémových zpráv

"Regenerace zámeckého parku, Moravský Krumlov"

Datum uveřejnění 09.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.05.2018
Označení verze Aktuální  (08.03.2019 08:04:20)
Systémové číslo P18V00003537
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Regenerace zámeckého parku, Moravský Krumlov"
Druh Služby
Popis Regenerace zámeckého parku Moravský Krumlov zahrnuje soubor opatření pro obnovu vybraných segmentů porostních skupin dřevin a výsadbu dřevin. Kácení dřevin je převážně navrženo v předpřípravné fázi.
Projekt obsahuje návrh pěstebních opatření (ošetření) na stávajících stromech a výsadbu dřevin. K pokácení jsou řádově navrženy desítky stromů. Pěstební opatření zahrnují u stromů převážně ořez suchých větví, udržovací řez a zvýšení statické stability stromu (přesné počty jsou uvedeny v dokumentaci ).
Záměr zahrnuje zmlazení keřů. K výsadbě je navrženo 97 jedinců stromů. Výsadby jsou převážně navrženy jako výsadba jednotlivých vzrostlých výpěstků. Druhové složení navrhovaných výsadeb je pestré, zastoupeny jsou domácí taxony: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Malus domestica, Pinus sylvestris, Pyrus domestica, Quercus robur, Tilia cordata a Cornus mas (např. javory, duby, lípy, habry a jasany).

Stavba bude realizována kontinuálně v postupných krocích a bude členěna na stavební objekty:
SO 01 – Příprava území
SO 02 – Zeleň
SO 021 - Pěstební opatření na dřevinách
SO 022 – Výsadby dřevin

Součástí předmětu plnění je i následná péče po dobu 3 let. Předmětem řešení je provádění následné péče na vysázených stromech v rámci realizace veřejné zakázky.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 096 571,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 25.05.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "Regenerace zámeckého parku, Moravský Krumlov"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Moravský Krumlov
IČO 00293199
Adresa
nám. Klášterní 125
67211 Moravský Krumlov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 222524

Nahoru