Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

REALIZACE STAVBY TŮNÍ V RÁMCI PROJEKTU...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 03.11.2012  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 02.11.2012
Označení verze Aktuální  (19.11.2012 09:08:03)
Systémové číslo P12V00003333
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky REALIZACE STAVBY TŮNÍ V RÁMCI PROJEKTU REVITALIZACE NIVY BAKOVSKÉHO POTOKA II
Druh Stavební práce
Popis V rámci stavby budou vytvořeny tři tůně. Tůně jsou navrženy v příhodném terénním profilu. Břehové části budou upraveny v mírném sklonu a budou po celém obvodu členité, tím dojde k vytvoření příznivých podmínek pro vodní živočichy a obojživelníky. Břeh v zadní části bude 1:7. Dno bude v
zadní části v mírném spádu. Hloubka vody zde bude 0,4-0,55 m. Budou zde vytvořeny příznivé podmínky pro vznik litorálního pásma a mokřadu.
Břehový porost podél Bakovského potoka a bývalého náhonu bude zachován. Výstavbou zahloubených tůní nebudou zničeny ani ohroženy žádné mimořádně cenné ekosystémy ani ohrožen výskyt
významných a chráněných živočichů a rostlin. Dojde ke zlepšení vodního režimu. Bude zadržena povrchová voda a vodní plocha se stane významným krajinotvorným prvkem. Upravený terén i břehové části nad hladinou vody nebudou ohumusovány. Upravený terén bude zatravněn ve stejném složení zdejších travních porostů v blízkém okolí se nacházejících, aby se zde mohli uchytit původní
rostlinná společenstva. V litorálním pásmu tůní bude omezeno osetí břehů, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí, tím se zajistí původnost a vhodnost rostlinných druhů. Prostor mezi tůněmi bude doplněn výsadbou keřů vrb.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 609 105,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 19.11.2012 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Královice
IČO 00640433
Adresa
Královice 19
27401 Slaný
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 101217

Nahoru