Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Realizace soukromých částí kanalizačních...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.10.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.10.2019
Označení verze Aktuální  (04.05.2021 15:17:36)
Systémové číslo P19V00008984
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech - Část III Domovní přípojky Lípa
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci domovních (soukromých) kanalizačních přípojek v obci Všestary v místních částech Všestary, Rozběřice, Lípa, Bříza a Rosnice. Domovní (soukromé) kanalizační přípojky budou napojeny na revizní šachty veřejné části kanalizačních přípojek, které jsou součástí v současné době budované gravitační a tlakové kanalizace v obci Všestary a jejích místních částech.

Celkem by mělo být realizováno 461 přípojek v délce 6 570,3 m.

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr. Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že předmětem plnění této veřejné zakázky NENÍ realizace gravitační a tlakové kanalizace a veřejných částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech, ačkoli příloha č. 1 zadávací dokumentace obsahuje i informace týkající se veřejných částí kanalizačních přípojek.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 5 částí, kterou jsou vymezeny následovně:
Část I Domovní přípojky Všestary
Část II Domovní přípojky Rozběřice
Část III Domovní přípojky Lípa
Část IV Domovní přípojky Rosnice
Část V Domovní přípojky Bříza.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (tedy do všech částí veřejné zakázky), nebo pouze pro některou část veřejné zakázky. Podá-li dodavatel nabídku pro více než jednu část veřejné zakázky, je povinen podat nabídku pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

Bližší info viz znění zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (tj. všech jejích částí) činí 21.599.995,68,- Kč bez DPH.

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky jsou maximální a nepřekročitelné.

Účastník, jehož nabídka bude v rámci části III VZ (Domovní přípojky Lípa) obsahovat vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky (2 616 906,65 Kč bez DPH), bude ze zadávacího řízení pro tuto část vyloučen.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 616 906,65 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 19.11.2019 13:20:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vsestary
Smlouva Realizace soukromých částí kanalizačních přípojek v obci Všestary a místních částech - Část III Domovní přípojky Lípa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Všestary
IČO 00269760
Adresa
Všestary 35
50312 Všestary
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352619

Nahoru