Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Realizace konektivity pro SPdgŠ a SZŠ sv....

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 25.05.2018  
Datum zrušení 03.07.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 25.05.2018
Označení verze Aktuální  (08.07.2018 21:53:35)
Systémové číslo P18V00004160
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Realizace konektivity pro SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách
Druh Dodávky
Popis Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci projektu „Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681, schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) po období 2014 – 2020, výzva č. 33 INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (dále také „výzva“), pro specifický cíl 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Předmětem veřejné zakázky je
a) pořízení a implementace vybavení zajišťujícího kvalitní a bezpečný síťový provoz (WAN, LAN) včetně vypracování potřebné dokumentace v češtině, zajištění provozu tak, aby byl naplněn především standard konektivity dle podmínek 33. výzvy IROP, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a
b) pořízení a instalace techniky pro výuku odborných předmětů.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění vybavení a techniky, včetně vytvoření dokumentací a postupů pro objednatele ke všem technickým částem předmětu plnění – díla – realizovaného ve dvou fázích:
I. fáze – realizační a implementační (včetně dokumentace a zaškolení obsluhy)
II. fáze – provozní (technická podpora, aktualizace, servis)
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškerá nezbytná zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
 • Zpětné projektory
 • Tabule
 • Počítače
 • Ploché monitory
 • Sítě
 • Síťová zařízení
 • Síťová kabeláž
 • Video projektory
 • Instalace a montáž počítačové kabeláže
 • Balík programů pro operační systém osobního počítače (PC)
 • Balík programů pro správu systému, ukládání a obsahu
 • Servery
Datum ukončení příjmu nabídek 18.06.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České
IČO 16628144
Adresa
1. máje 37
74235 Odry
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru