Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací,...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 12.07.2019  
Datum zrušení 12.08.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 12.07.2019
Označení verze Aktuální  (12.08.2019 11:05:47)
Systémové číslo P19V00005961
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rámcová dohoda na provádění stavebních prací, odborné údržby a oprav stabilního protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy IV
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem (účastníkem rámcové dohody), jejímž předmětem budou průběžné stavební práce, odborná údržba a opravy stabilního protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy, tzn. opravy na vodních dílech II. až IV. kategorie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „Vodní zákon“), u kterých se provádějí pravidelné kontroly podle Vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání limitu předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 22 zákona, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Plnění vyplývající z rámcové dohody bude realizováno na základě jednotlivých písemných výzev k poskytnutí plnění v průběhu trvání rámcové dohody v rozsahu požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ZD a Příloze č. 2 ZD.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Údržba protipovodňových zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 05.08.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa služeb hlavního města Prahy
IČO 70889660
Adresa
Kundratka 19
18000 Praha 8 - Libeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057145

Nahoru