Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rámcová dohoda na dodávku čtecích bran 2D kódů...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 06.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.06.2018
Označení verze Aktuální  (21.09.2018 11:52:29)
Systémové číslo P18V00004628
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rámcová dohoda na dodávku čtecích bran 2D kódů a čárových kódů SSCC z paletových etiket pro společnost KOVONA SYSTEM, a.s.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: KOVONA SYSTEM, a.s.
Sídlo: Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín
IČ: 25855646
Zastoupený: Ing. Jiří Chrastina, Ing. David Molin

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem na dodávku předmětu plnění zakázky, a to na dobu určitou od uzavření rámcové smlouvy do 31. 3. 2019.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Čtecí brána pro čtení 2D kódů a čárových kódů SSCC palet při expedici – maximálně 4 shodné kusy
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 6. 2018 v 11:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 1.000.000,- Kč bez DPH. Tato hodnota je tvořena cenou bez DPH za celý předpokládaný maximální rozsah plnění, tj. čtyři kusy totožných čtecích bran.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Optická čtecí zařízení
  • Čtecí zařízení pro čárové kódy
Datum ukončení příjmu nabídek 25.06.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rámcová dohoda na dodávku čtecích bran 2D kódů a čárových kódů SSCC z paletových etiket pro společnost KOVONA SYSTEM, a.s.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KOVONA SYSTEM, a.s.
IČO 25855646
Adresa
Průmyslová 2007
73701 Český Těšín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527829

Nahoru