Výpis systémových zpráv

Řadový zásobník kameniva s vážícím pasem

Datum uveřejnění 08.11.2019  
Označení verze Aktuální  (08.11.2019 16:40:41)
Systémové číslo P19V00009524
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Řadový zásobník kameniva s vážícím pasem
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: PREFA Roudná s.r.o.
Sídlo: Roudná 277, 392 01 Soběslav
IČ: 28143337
DIČ: CZ28143337
Jejím jménem jedná: Jaromír Drs, Petr Prokeš, jednatelé

2) Název zakázky
Řadový zásobník kameniva s vážícím pasem
3) Druh zakázky
- Dodávky

4) Předmět zakázky

Předmětem zakázky je pořízení Řadového zásobníku kameniva s vážícím pasem pro potřeby linky na výrobu betonu v souladu s požadavky definovanými v příloze č. 1 Technická specifikace
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.!

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění


5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 25. 11. 2019 v 14:00 hod

Nabídky budou doručeny na adresu:

PREFA Roudná s.r.o.
Roudná 277,
392 01 Soběslav


6) Kontaktní osoba zadavatele
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

7) Další (nepovinné) informace
Předpokládaná hodnota zakázky 3 300 000 Kč bez DPH

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 300 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Míchací jednotky
  • Míchačky betonu nebo malty
  • Beton
Datum ukončení příjmu nabídek 25.11.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PREFA Roudná s. r. o.
IČO 28143337
Adresa
Roudná 277
39201 Roudná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru