Výpis systémových zpráv

Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben - interier - dodávka školních pomůcek

Datum uveřejnění 28.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.06.2019
Označení verze Aktuální  (23.03.2020 14:36:03)
Systémové číslo P19V00005427
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben - interier - dodávka školních pomůcek
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek do čtyř odborných učeben (učebna IVT, jazyková učebna, přírodovědná učebna, pracovní činnosti) v půdní vestavbě budovy č. p. 1000 I. stupně Základní školy ve Starém Městě pro projekt „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben - interier“. Realizací dodávek školních pomůcek dojde k modernizaci odborných učeben, jejímž hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
Všechny učebny budou vybaveny novými školními pomůckami, které odpovídají současným nejnovějším trendům a standardům.
Součástí dodávky školních pomůcek (dále také jen "vybavení") do nově vzniklých učeben je rovněž:
a) doprava na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí účastník výběrového řízení), případná montáž a instalace a uvedení do provozu nového vybavení,
b) předání záručních listů, prohlášení o shodě jednotlivého vybavení (vyplývá-li to z podstaty příslušné části dodávky) a dalších souvisejících dokumentů v českém jazyce,
c) předání návodů k obsluze jednotlivého vybavení v českém jazyce (vyplývá-li to z podstaty příslušné části dodávky),
d) zaškolení vyučujících určených kupujícím s tím, že školení bude těmito osobami potvrzeno písemně,
e) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
f) součástí dodávky je bezplatný záruční servis po dobu záruční doby, která činí min. 24 měsíců.
Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v obchodních podmínkách, včetně specifikací a soupisu dodávek a služeb.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 661 089,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vybavení pro výuku
  • Školící pomůcky a zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 11.07.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben - interier - dodávka školních pomůcek
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Staré Město
IČO 00567884
Adresa
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 234663

Nahoru