Výpis systémových zpráv

Provozování splaškové kanalizace a ČOV

Datum uveřejnění 15.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.08.2018
Označení verze Aktuální  (08.01.2019 07:44:23)
Systémové číslo P18V00006713
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Provozování splaškové kanalizace a ČOV
Druh Služby
Popis Předmětem koncesního řízení, jehož zahájení bylo oznámeno ve Věstníku VZ, je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společných zadavatelů město Město Touškov, obce Kozolupy, obce Bdeněves a svazku obcí ČOV - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatelů (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“).
Provozovatel zajistí provozování vodohospodářské infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o VaK. Protiplnění zadavatelů za poskytnuté služby spočívá v braní užitků vyplývajících z poskytování služeb, konkrétně v právu vybraného Uchazeče jako provozovatele vybírat stočné od odběratelů připojených na provozovanou vodohospodářskou infrastrukturu. Vybraný Uchazeč jako provozovatel nese provozní riziko spojené s výběrem stočného.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 81 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Koncesní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Evidenční číslo VZ ve Věstníku F2018-028110
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
  • Sbírání odpadních vod
  • Čištění odpadních vod
  • Provoz čistírny splašků
Datum ukončení příjmu nabídek 17.09.2018 15:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Provozování splaškové kanalizace a ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Město Touškov
IČO 00258105
Adresa
Dolní náměstí 1
33033 Město Touškov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060147

Nahoru