Výpis systémových zpráv

Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna včetně obnovy mlýnského náhonu zahrnující citlivou opravu stávající retenční nádrže a podzemní části náhonu bez zničení klenby, obnovy rozdělovacího objektu ad.

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 02.04.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 02.04.2013
Označení verze Aktuální  (25.04.2013 09:53:01)
Systémové číslo P13V00001560
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna včetně obnovy mlýnského náhonu zahrnující citlivou opravu stávající retenční nádrže a podzemní části náhonu bez zničení klenby, obnovy rozdělovacího objektu ad.
Druh Stavební práce
Popis Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna včetně obnovy mlýnského náhonu zahrnující citlivou opravu stávající retenční nádrže a podzemní části náhonu bez zničení klenby, obnovy rozdělovacího objektu, rekonstrukce, vyztužení a prodloužení protipovodňových pravobřežních zdí, terénních úprav, odstranění porostu - 45240000-1: – výstavba vodních děl.

Předmětem veřejné zakázky je vybudování protipovodňových opatření u Opárenského mlýna včetně obnovy mlýnského náhonu zahrnující citlivou opravu stávající retenční nádrže a podzemní části náhonu bez zničení klenby, obnovy rozdělovacího objektu, rekonstrukce, vyztužení a prodloužení protipovodňových pravobřežních zdí, terénních úprav, odstranění porostu. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, včetně příloh, a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace a přílohy. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty (stavebním objektem se rozumí ucelená samostatná část stavby definovaná projektovou dokumentací – pod pojmem stavební objekt se rozumí i případný provozní soubor):
Obnova mlýnského náhonu
Rekonstrukce pravobřežní zdi Milešovského potoka
Obnova rozdělovacího objektu
Úpravy u č.p. 29 dle projektové dokumentace
Terénní úpravy
Odstranění porostu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 793 765,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 349704
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 21.04.2013 18:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Asociace turistických oddílů mládeže ČR
IČO 44223846
Adresa
Palackého 325
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348776

Nahoru