Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 28.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.03.2018
Označení verze Aktuální  (27.03.2019 14:49:59)
Systémové číslo P18V00002258
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je novostavba místní komunikace v centru města Náchoda propojující ulice Parkány potažmo Poštovní a Raisova potažmo Janáčkova. Začátek navrhované komunikace bude v místě stávající křižovatky ulice Parkány-Poštovní, konec nové komunikace bude v místě stávající křižovatky ulic Raisova-Janáčkova. Nová komunikace tak bude navazovat na ulici Poštovní vedoucí z náměstí a ulici Janáčkovu ústící na silnici I/33. Propojovací nová komunikace vyžaduje kolmé podejití železniční trati, proto související stavbou, avšak zcela samostatnou je vybudování nového železničního mostu na trati Choceň Meziměstí. Pro smíšený provoz osobních vozidel a pěších je navržena komunikace jako dvoupruhová obousměrná celkové šířky 7,0m, s jedním jízdním pruhem šířky 3,50m. Provoz na navržené komunikaci bude probíhat s vyloučením nákladní dopravy a s omezením výšky podjezdu pod novým železničním mostem na 4,0m. V rámci stavby místní komunikace bude souběžně s komunikací vybudován jednostranný chodník šířky 2,0m, bude provedena úprava stávající průsečné křižovatky Parkány-Poštovní a Raisova-Janáčkova a budou vybudována nová parkovací místa pro osobní automobily a motocykly. Součástí stavby bude rovněž odvodnění nových a upravovaných zpevněných ploch, jež bude zajištěno pomocí vhodného příčného a podélného vyspádování do nově osazených uličních dešťových vpustí. V prostoru upravované křižovatky Parkány-Poštovní bude osazeno celkem 5 nových uličních vpustí napojených do stávajícího potrubí dešťové kanalizace. Nová komunikace, parkovací stání a chodník budou odvodněny pomocí celkem 4 nových uličních vpustí, jež budou napojeny novou gravitační kanalizační stokou PVC 250 vedenou pod novou komunikací do stávající šachty kanalizační stoky umístěné v křižovatce Raisova-Janáčkova.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 321 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-016357
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.04.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Náchod
IČO 00272868
Adresa
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211671

Nahoru