Výpis systémových zpráv

Projektová dokumentace pro stavbu železobetonové akumulační nádrže letního koupaliště

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 20.01.2020  
Datum zrušení 26.03.2020
Datum zahájení zadávacího řízení 20.01.2020
Označení verze Aktuální  (27.03.2020 10:30:51)
Systémové číslo P20V00000326
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová dokumentace pro stavbu železobetonové akumulační nádrže letního koupaliště
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je soubor inženýrsko-projektových činností pro stavbu železobetonové akumulační nádrže letního koupaliště v rozsahu:
1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu Přílohy č. 12 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výkon inženýrské činnosti směřující k vydání povolení stavby vč. povolení nakládání s vodami tj. zajištění všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro zahájení řízení o povolení stavby a podání žádostí na stavební úřad, vč. zastupování zadavatele v rámci daného řízení a to až do vydání pravomocného povolení stavby
3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkových rozpočtů a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
4. Dílenská dokumentace výkresu výztuže vč. specifikace výztuže
5. Autorský dozor – rozsah viz smlouva o dílo

Předmětem projekčních prací bude demolice stávající akumulační nádrže a náhrada novou železobetonovou akumulační nádrží, vč. souvisejících stavebních prací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Dohled nad projektem a dokumentací
Datum ukončení příjmu nabídek 03.02.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ST SERVIS s.r.o.
IČO 63322528
Adresa
Zašovská 784
75701 Valašské Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-008252

Nahoru