Výpis systémových zpráv

Projektová dokumentace pro rekonstrukci bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí

Datum uveřejnění 13.02.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.02.2020
Označení verze Aktuální  (23.03.2021 18:52:36)
Systémové číslo P20V00001000
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová dokumentace pro rekonstrukci bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je soubor inženýrsko-projektových činností pro rekonstrukci bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí v rozsahu:
1. Inženýrsko – geologické posouzení místa realizace stavby
2. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkových rozpočtů a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; souhrnná technická zpráva bude zpracována v rozsahu Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dokumentace pro společné povolení). Součástí této dokumentace bude:
- vypracování výkazu výměr
- vypracování položkového rozpočtu
- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek státní správy a infrastruktury, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace
- projednání plánu BOZP s příslušnými orgány ve stupni projektové přípravy.
3. Výkon inženýrské činnosti směřující k vydání společného povolení tj. zajištění všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro zahájení řízení o vydání společného povolení a podání žádostí na stavební úřad, vč. zastupování zadavatele v rámci daného řízení a to až do vydání pravomocného společného povolení
4. Autorský dozor – rozsah viz smlouva o dílo
Předmět projekčních prací bude vyplývat ze situace nové stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Datum ukončení příjmu nabídek 27.02.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Projektová dokumentace pro rekonstrukci bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ST SERVIS s.r.o.
IČO 63322528
Adresa
Zašovská 784
75701 Valašské Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-008252

Nahoru