Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Projektová dokumentace na rekonstrukci...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 26.11.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.11.2015
Označení verze Aktuální  (26.05.2016 13:29:17)
Systémové číslo P15V00007501
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě
Druh Služby
Popis Vypracování a dodání "Projektové dokumentace (dále jen PD) na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace s přilehlými chodníky a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě" (dále jen veřejná zakázka) v trase od křižovatky s ulicí Ke Skalce až po křižovatku s ulicí Mahenova, a to v rozsahu:
- pro provádění stavby v rozsahu rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků, odkanalizování komunikace, případně pořízení datové sítě,
- umožňující vydání územního rozhodnutí u příslušného obecného stavebního úřadu a stavebního povolení u příslušných speciálních stavebních úřadů (speciální stavební úřad pro stavbu vodních děl a speciální stavební úřad pro silnice II. a III. třídy, MK a veřejně přístupné ÚK),
- pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce, která budou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle §44 až 46 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků
- zajištění autorského dozoru při realizaci stavby.
- zabezpečení inženýrské činnosti spočívající v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k podání územního rozhodnutí, popř. dalších rozhodnutí nutných k realizaci stavby v souladu se Stavebním zákonem, Zákonem o vodovodech a kanalizacích a Zákonem o pozemních komunikacích a
- zabezpečení veškerých průzkumných prací a činností nutných pro plnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby v zájmu zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v dotčené oblasti.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 15.12.2015 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO 29248281
Adresa
Masarykovo náměstí 97/1
58601 Jihlava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 371478

Nahoru