Výpis systémových zpráv

Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlíč

Datum uveřejnění 12.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.02.2018
Označení verze Aktuální  (08.07.2019 09:43:43)
Systémové číslo P18V00000983
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlíč
Druh Služby
Popis Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, vše dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s příslušnou legislativou včetně všech prováděcích vyhlášek pro realizaci likvidace srážkových vod novou oddílnou dešťovou kanalizací včetně odlučovače lehkých kapalin (ropných látek) a výústního objektu, dále realizaci souvisejících chodníků včetně veřejného osvětlení a rekonstrukci přilehlého parkoviště a autobusové zastávky, vše v lokalitě Zlíč, Česká Skalice.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve všech stupních bude „Studie na odvod srážkových vod v místní části Zlíč“, vyhotovená akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 23' 40.8001" N, 16° 2' 33.9644" E
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Dohled nad projektem a dokumentací
Datum ukončení příjmu nabídek 09.03.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlíč
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MĚSTO ČESKÁ SKALICE
IČO 00272591
Adresa
třída T.G.Masaryka 80
55203 Česká Skalice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052501

Nahoru