Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Projektová dokumentace a autorský dozor na...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.04.2019
Označení verze Aktuální  (29.07.2019 08:37:58)
Systémové číslo P19V00003120
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová dokumentace a autorský dozor na projekt Adaptace obilného sila a parteru v areálu Automatických mlýnů
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění zakázky je:
• provedení přípravné fáze a zajištění průzkumů,
• zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSP),
• zajištění související inženýrské činnosti k získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
• zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, interiéry včetně ozvučení víceúčelového sálu, mobiliář v parteru a nasvětlení NKP a informačního systému (DZS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
• následný výkon autorského dozoru nad prováděním projektované stavby.

Předmětem projektového záměru je adaptace budovy obilného sila a veřejná prostranství parteru v areálu Automatických mlýnů vše na pozemku p.č.st. 1617/3 v k.ú. Pardubice. V rámci projektu dojde k rekonstrukci národní kulturní památky od architekta Josefa Gočára a jejímu zpřístupnění široké veřejnosti. Dojde k trvalému zpřístupnění přízemí sila a v místě obilných sil budou vytvořeny prostory pro příležitostné výstavy. V nejvyšším patře objektu bude vybudován víceúčelový sál pro kulturní aktivity. Zároveň zde bude zpřístupněna střecha sila, která bude sloužit jako vyhlídka. V rámci adaptace sila je navrženo rozšíření suterénu pod celou budovou, kde vznikne sociální, technické a technologické zázemí objektu. Pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu bude zbudován výtah.
Veřejná prostranství, která jsou součástí národní kulturní památky, budou využívána pro relaxaci a příležitostné kulturní akce všech subjektů působících v areálu Automatických mlýnů (tj. statutární město Pardubice, Pardubický kraj). Součástí projektové dokumentace bude také odstranění všech objektů na pozemku p.č.st. 1617/3 v k.ú. Pardubice a vyřešení protipovodňové ochrany celého areálu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-021548
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Architektonické a související služby
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
  • Dohled nad projektem a dokumentací
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 13.05.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Projektová dokumentace a autorský dozor na projekt Adaptace obilného sila a parteru v areálu Automatických mlýnů
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nadace Automatické mlýny
IČO 07877552
Adresa
Mezi Mosty 436
53003 Pardubice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-008627

Nahoru