Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Projektová a inženýrská činnost pro stavbu...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 25.04.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.04.2017
Označení verze Aktuální  (25.06.2019 09:04:57)
Systémové číslo P17V00002530
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová a inženýrská činnost pro stavbu multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „veřejná zakázka) je projektová a inženýrská činnost pro stavbu multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v následujícím rozsahu:

a) Průzkumné práce, obstarání mapových podkladů
b) Provedení polohopisného a výškopisného zaměření prostoru budoucí stavby, včetně zaměření stávajících inženýrských sítí
c) Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru budoucí stavby, včetně vyhotovení a předání příslušné zprávy
d) Zhotovení a předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
e) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí stavby
f) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby
g) Zhotovení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP)
h) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení
i) Obstarání pravomocného stavebního povolení
j) Zhotovení a předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr pro potřeby provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby
k) Výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby až do doby předání dokončené stavby zhotovitelem stavby objednateli
l) Obstarání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, včetně zhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
m) Další činnosti v této smlouvě nesjednané, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl, že souvisejí s předmětem této smlouvy

Budova skladu se střelnicí bude umístěna na pozemku p.č. 2455/22 v k.ú. Libeň. Podkladem pro zpracování nabídky je Architektonická hmotová studie z 02/2017. Studie je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 930 573,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 6' 50.4889" N, 14° 28' 59.3764" E
Předmět CPV
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 11.05.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Projektová a inženýrská činnost pro stavbu multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa služeb hlavního města Prahy
IČO 70889660
Adresa
Kundratka 19
18000 Praha 8 - Libeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057145

Nahoru