Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 19.10.2018  
Označení verze Aktuální  (02.05.2019 14:18:42)
Systémové číslo P18V00008422
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka v obci Majdalena. Podrobné vymezení předmětu zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v přílohách této zadávací dokumentace.

Předmětem zakázky je rovněž:
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění případného přechodného dopravního značení a zvláštního užívání komunikací či veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vydaného územního souhlasu nebo jiných dokladů;
- geodetické zaměření dokončené stavby;
- zajištění všech dokladů (např. o provedení zkoušek, revizí apod.), které je nutno doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jejich předání objednateli nejpozději ke dni smluvního dokončení díla.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Majdalena
IČO 00247065
Adresa
Majdalena 78
37803 Majdalena
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352121

Nahoru