Výpis systémových zpráv

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE - LIPENCÍCH

Datum uveřejnění 18.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.04.2018
Označení verze Aktuální  (07.10.2019 13:51:32)
Systémové číslo P18V00002978
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE - LIPENCÍCH
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě nového pavilonu základní školy, který bude využíván pro výuku žáků. Je zde umístěno 6 tříd s maximální kapacitou 24 žáků v jedné třídě, celkem max. 144 žáků, sborovna pro 15 učitelů, šatny, sociální zařízení a prostor po technické vybavení objektu. Dále je v objektu umístěna cvičná kuchyň pro výuku vaření, dílna a sklad pro potřeby školy.
Stávající historická budova školy včetně přístaveb má v současné době kapacitu 220 žáků. Přístavbou nového pavilonu je kapacita rozšířena na maximálně 400 žáků.
Nový pavilon je navržen jako jednoduchá hmota kubického tvaru, čtyřpodlažní, zastřešený plochou střechou. Na stávající historickou budovu školy navazuje dvoupatrovým vstupním krčkem, částečně umístěným v místě původní přístavby. Fasády objektu vycházejí z modulového řešení půdorysů a jsou jasně geometricky rozvržené. Pevné parapety oken mají výšku 0,6m. Okna v podzemním podlaží navazující na přilehlý terén jsou navržena jako francouzská, bez parapetů.
Povrchová úprava obvodových stěn je navržena kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou jemným zrnem a barevnou úpravou ve světlých pastelových barvách. Okna jsou navržena hliníková, stejně tak vstupní dveře a prosklené stěny jsou hliníkové. Okna budou opatřena předokenním stíněním řešeným hliníkovými žaluziemi.
Pro dosažení maximální jednoduchosti v propojení všech budov areálu školy je nový pavilon napojen na hlavní vstup v úrovni mezipodesty schodiště nového pavilonu. Z mezipodest schodiště jsou přístupná sociální zařízení pro žáky a pro učitelský sbor. Využitím stávajícího tvaru a sklonu pozemku je umožněno umístění prvního podlaží výškově posunutého přibližně o půl patra směrem dolů. Toto podlaží je na severní fasádě přímo propojeno s navazujícím terénem.
V 1. (podzemním) podlaží jsou umístěny skříňkové šatny pro cca 240 žáků zejména 2. stupně základní školy. Dále je zde umístěna sborovna. Součástí tohoto podlaží je sociální zázemí pro zaměstnance.
V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny 3 třídy o maximální kapacitě 24 žáků. V půdorysném řešení je naznačeno obsazení třídy 24 žáky. Součástí podlaží je kabinet.
Ve 2. nadzemním podlaží jsou umístěny 3 třídy o maximální kapacitě 24 žáků. V půdorysném řešení je naznačeno obsazení třídy 24 žáky. Součástí podlaží je kabinet s přímým denním osvětlením oknem. Tato místnost může sloužit i pro případnou potřebu samostatné výuky určitých skupin specifických žáků.
Ve 3. nadzemním podlaží je umístěna učebna pro pracovní výchovu – dílna, další učebna pro výuku vaření a sklad pro potřeby školy. Dále je zde technická místnost pro kotle topení, přípravu teplé užitkové vody a vzduchotechnická zařízení.
Sociální zařízení pro žáky jsou přístupná z mezipodest schodiště. V prostoru mezi novým pavilonem a stávající přístavbou historické budovy školy, vznikne plocha pro setkávání žáků s možností sportovního vyžití. U nového vstupu do areálu školy je navržena zídka orientovaná kolmo k fasádě, ve které bude umístěn plynoměr a přeložený rozvaděč slaboproudu.
Stavební pozemek pro nový pavilon je částečně tvořen stávajícím prostranstvím přiléhajícím k přístavbě historické budovy školy, parc. č. 17/4 a 18 a dále pozemkem parc. č. 23 a 24. Stavební pozemek je rovinný, s mírným sklonem k severu k nivě Berounky. Pozemky parc. č. 17/4, a 23 jsou zastavěné plochy a nádvoří, pozemek parc č. 18 je ostatní plocha, pozemek parc č. 24 je zahrada. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

Stavba je členěna následující objekty a technická a technologická zařízení:
SO.01 – Objekt přístavby
SO.03 – Demolice části přístavby historického objektu školy
SO.04 – Zpevněné plochy
SO.05 – Sadovnické úpravy
IO.06 – Likvidace srážkových vod
IO.07 – Plynovodní přípojka
IO.08 – Přeložka slaboproudého rozvaděče UR 47/1
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 35 158 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 25.05.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE - LIPENCÍCH
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
IČO 00241431
Adresa
K obci 47
15531 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 357858

Nahoru