Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.05.2019
Označení verze Aktuální  (17.07.2019 15:30:59)
Systémové číslo P19V00003890
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování přístavby k objektu stávající budovy ZŠ Roztoky na adrese Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky u Prahy. Přístavba bude zbudována při západní fasádě výše uvedeného objektu, směrem do stávající zahrady. Z hlediska vzhledu a konstrukčního řešení bude provedena podobně, jako sousedící přístavba z roku 2012. Jde o jednopodlažní, nepodsklepenou přístavbu obdélníkového půdorysu o venkovních rozměrech 12,7 x 8,5 metru. Konstrukční systém dřevěný, rámový, střecha z BSH profilů, tvar střechy pultový a na fasádu stávající budovy bude střecha napojena v místech parapetních stěn 2. NP. Obsahem přístavby bude jedna nová kmenová učebna pro 30 žáků. Hlavní vstup do učebny bude ze stávající hlavní budovy, konkrétně z její chodby v 1. NP. Podlaha přístavby je o 330 mm výše než podlaha chodby 1. NP. Toto převýšení je bezbariérově řešeno nájezdovou rampou se zábradlím. Nosná konstrukce vrchní stavby vychází z technologie montovaných stěnových panelů s co největší mírou prefabrikace. Zhotovitel stavby si vyhotoví dílenskou dokumentaci, včetně nadimenzování jednotlivých dřevěných nosných prvků, jejich spojů včetně kotvení ke spodní stavbě. Dílenská dokumentace musí být zhotovena před zahájením stavby. Napojení na inženýrské sítě je ze stávající budovy a areálových tras. Odvodnění střechy bude napojeno na stávající ležatou jednotnou kanalizaci z hlavní budovy. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na pozemku. Napojení na komunikaci není řešeno, jedná se o přístavbu v rámci již napojeného areálu základní školy. Zařízení staveniště je nutno omezit na samotný stavební pozemek, včetně případné mezideponie odtěžené zeminy. Stavba bude probíhat za plného provozu základní školy, staveniště a dopravní trasy v okolí stavby musí být účinně ohrazeny a zabezpečeny proti neúmyslnému vniknutí nepovolaných osob a nesmí nijak kolidovat s trasami pro pohyb dětí uvnitř areálu školy. Součástí zakázky a nabídkové ceny je odvoz a skládkování přebytečné, odkopané zeminy. Volba skládky je věcí zhotovitele stavby, nikoliv zadavatele. Součástí zakázky jsou dále přesná vytyčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci před zahájením vlastní stavby a dále potřebné průzkumy, sondáže, zaměření, již zmíněná dílenská dokumentace a zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby. Toto zakreslení skutečného provedení stavby bude dodáno i v elektronické podobě, ve formátu pdf i v otevřeném formátu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
  • Výstavba základních škol
Datum ukončení příjmu nabídek 07.06.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru