Výpis systémových zpráv

Přístavba pro technologii mražení

Datum uveřejnění 13.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.12.2017
Označení verze Aktuální  (12.02.2018 22:47:49)
Systémové číslo P17V00009030
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba pro technologii mražení
Druh Stavební práce
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: NOPEK, a.s.
Sídlo: náměstí Pod kaštany 724, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 15030075
Zastoupený: Bohumilem Štanglicou, MBA, předsedou představenstva

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je přístavba stávajícího provozu pekárny společnosti NOPEK, a.s. Přístavba bude sloužit jako doplnění výrobních prostor stávajícího areálu pekárny NOPEK, a.s. obsahující technologie mražení/chlazení. V objektu budou místnosti technologie, sklady, expedice, zázemí pro zaměstnance a výtah. Navržená přístavba navazuje na stávající areál/objekt pekárny NOPEK, a.s., umístěné v okrajové části obce Hrušová/Bučina.
Celý předmět plnění zakázky je blíže dán projektovou dokumentací – dokumentací pro provádění stavby, která je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 1. 2018 v 9:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 37 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy skladů a průmyslových budov
  • Stavební práce na průmyslových budovách
Datum ukončení příjmu nabídek 31.01.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Přístavba pro technologii mražení
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název NOPEK, a.s.
IČO 15030075
Adresa
náměstí Pod kaštany 724
56601 Vysoké Mýto
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-023662

Nahoru