Výpis systémových zpráv

Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ

Datum uveřejnění 05.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.04.2018
Označení verze Aktuální  (23.01.2019 10:36:11)
Systémové číslo P18V00002491
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se přístavby, nástavby a stavebních úprav stávajícího objektu ZŠ a spojovacího krčku mezi původní budovou a přístavbou tělocvičny a jídelny.
V současné době jsou původní budova školy a její pozdější přístavby využívání jako prostory pro vzdělávání a výuku, konkrétně MŠ a ZŠ první stupeň. Přístavba zdvižné plošiny za účelem bezbariérového zpřístupnění všech výškových úrovní školy, nástavba a stavební úpravy původní budovy v prostoru půdy a prostoru nad WC muži ve 2.NP rozšíří a doplní stávající využití objektu. Jedná se o následné uzpůsobení upravených nebo přistavěných prostor do podoby nové učebny na
jedné straně a prostoru učebny a WC handycap s asistencí na druhé straně. Stavba není dělena na stavební objekty.
Počet nových učeben 3.NP: 2
Stavebními pracemi dojde ke změně využití původní půdy na vyučovací a volnočasové prostory a dále bezbariérové zpřístupnění školy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a částečnou změnou vnitřních instalací. Pro vytvoření bezbariérového přístupu do úrovně suterénu (1.PP) bude stavebně upravena (snížena) plocha části dvorku mezi budovou ZŠ a přístavbou tělocvičny. Část plochy dvora bude změněna na sestupnou rampu směrem k novým vstupním dveřím na severní fasádě 1.PP. V 1.PP dochází k dispoziční změně v traktu věnovaném praní a sušení prádla (místnosti ve východní části půdorysu ZŠ). Původní místnost 006 pro praní prádla je změnou umístění příček zmenšena. Do rozšířené místnosti 001 - chodba je probourán nový vstupní otvor z prostoru dvorku. Na nový vstup navazuje podesta a další část vyrovnávací rampy ve spádu 1:16 o celkové délce 6,91m, která navazuje na venkovní rampu. Původní dveře a vnitřní vyrovnávací schodiště do exteriéru do prostoru pod spojovací krček jsou zrušeny. Stejně tak je zrušena i nevyužívaná místnost pro úklid. Na úpravu dispozic v 1.PP navazují terénní úpravy v exteriéru – zejména v prostoru dvorku, které snižují upravený terén v blízkosti nově zřizovaného vstupu o cca. 350mm. Vyrovnání terénu vůči přístupovému chodníku je navrženo jako rampa s mírným spádem (cca 1°), o délce 16,56 m. Dispozice 1.NP a 2.NP jsou beze změny. Jedinou úpravou je zřízení vstupů na zdvižnou plošinu. V 1.NP se jedná o vstup z chodby a ve 2.NP z obou výškových úrovní podlaží, tedy z úrovně pod i nad vnitřními vyrovnávacími stupni (spojovací krček mezi budovami/chodba). Ve 2.NP je dále zrušeno stávající technické schodiště do půdy a je nahrazeno skladem ve stejném půdorysu (dělící příčka i vstupní dveře jsou zachovány). Stávající hlavní schodiště je prodlouženo do dalšího podlaží jako dvouramenné přímé schodiště s rozdílnou délkou ramen. Vstup na prodloužené schodiště je přes novou prosklenou požárně dělící příčku. Dispozice 3.NP (podkroví) – na nové dvouramenné schodiště navazuje otevřený prostor o ploše cca. 8,8x12,4m, který je využit jako otevřená učebna (m. č. 303). Tento prostor je pomocí posuvných dveří propojen se skladem materiálu (m. č. 306). Zároveň je střední část otevřeného prostoru ponechána jako komunikační prostor (m. č. 301) s přístupem k novému WC pro invalidy s asistencí (m. č. 302), ke vstupu do zdvižné plošiny a ke vstupu do oddělené učebny (m. č. 304). Tato učebna je od zbytku podlaží oddělena zděnou akustickou příčkou s proskleným trojúhelníkovým nadsvětlíkem. V rámci stavebních prací je v konstrukci podlahy na rozhraní místností č. 301 a 303 provedena statická příprava pro eventuelní analogickou dostavbu příčky symetricky v rámci půdorysu podlaží, která by oddělila druhou učebnu stejných rozměrů. Ze středního komunikačního prostoru by se stala oddělená chodba s přístupem do jednotlivých místností.
Dispozice obou hlavních místností – učebny a otevřené učebny vychází z tvaru krovu a jeho konstrukčních prvků, které jsou v prostoru ponechány (zejména sloupků). Hlavní využitelná část se tedy nachází v prostoru mezi sloupky plných vazeb. Tento „plnohodnotný“ prostor je prodloužen o vikýř s vodorovným stropem. Místnost otevřené učebny má volnou dispozici s možností rozmístění regálů na knihy a herních prvků libovolně v centrálním prostoru. Kromě něj jsou využitelné i prostory po obvodu s nižší světlou výškou. Jejich využitelnost je vylepšena snížením úrovně podlahy cca. do původní úrovně půdy (rozdíl 2 výškové stupně). Oddělená učebna (m. č. 304) o rozměrech cca. 8,8x9,1m je tabulí orientována směrem do středu dispozice. Lavice pro 25 žáků a učitelská katedra jsou uspořádány v centrálním prostoru mezi sloupky plných vazeb. Vedle vstupu do učebny, v návaznosti na zvýšený strop šachty zdvižné plošiny je umístěn nerezový dvojdřez. Po obvodu třídy v místech s nižší světlou výškou je prostor se sníženou podlahou využit pro úložné prostory – regály na pomůcky a výkresy. V případě dostavby druhé dělící příčky bude dispozice budoucí přidané učebny shodná, pouze zrcadlově obrácená.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované oprávněnou osobou, a to Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. arch. Tomáš Růžička, Vodova 1422/26, 612 00 Brno, ČKA 04 213 v únoru 2017.
Doba realizace: zahájení stavebních prací zadavatel předpokládá ve 2Q roku 2018, dle výsledku výběrového řízení a klimatických podmínek. Stavba musí být celkově dokončena včetně předání a převzetí nejpozději do 30. 11. 2018.
Projektová dokumentace pro provádění stavby je k dispozici na profilu zadavatele.
Místem plnění je Dolní Lomná č.p. 149; pozemek parc. č. st. 467 a 300/2, k.ú. Dolní Lomná.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 970 954,93 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2018 15:45:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dolní Lomná
IČO 00535966
Adresa
Dolní Lomná 164
73991 Dolní Lomná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 235981

Nahoru