Výpis systémových zpráv

Přístavba haly ve společnosti TAUBENHANSL s.r.o.

Datum uveřejnění 04.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.06.2018
Označení verze Aktuální  (31.07.2018 19:05:24)
Systémové číslo P18V00004522
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba haly ve společnosti TAUBENHANSL s.r.o.
Druh Stavební práce
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: TAUBENHANSL s.r.o.
Sídlo: Masarykova 189, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 63508591
Zastoupený: Josef Taubenhansl, jednatel společnosti

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je výstavba výrobní haly za účelem rozšíření výrobních kapacit společnosti TAUBENHANSL s.r.o. Uvnitř haly budou připravovány ocelové profily do požadovaných délek krácením na automatických pilách. Jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení, se šikmou střechou. Hala je navržena jako ocelová nosná konstrukce, opláštěná po obvodu a na střeše prefa sendvičovými panely z minerální vaty a lakovaného plechu. Podlahu tvoří drátkobetonová deska.
Celý předmět plnění zakázky je blíže dán projektovou dokumentací, která je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.7.2018 v 11:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 617 608,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na průmyslových budovách
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Přístavba haly ve společnosti TAUBENHANSL s.r.o.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název TAUBENHANSL s.r.o.
IČO 63508591
Adresa
Masarykova 189
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-011363

Nahoru