Výpis systémových zpráv

Přestavba garáží na výrobní halu

Datum uveřejnění 28.11.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.11.2017
Označení verze Aktuální  (15.01.2018 10:59:01)
Systémové číslo P17V00008703
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přestavba garáží na výrobní halu
Druh Stavební práce
Popis Předmětem výběrového řízení je výběr vhodného dodavatele stavebních prací pro realizaci přestavby garáží na výrobní halu, v rozsahu projektové dokumentace.
Veškeré technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Součástí díla a závazkem zhotovitele je dále:
- zajištění činností týkající se koordinace BOZP, inženýrské činnosti ve výstavbě
- zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků za jejich užívání, bude-li potřebné.
- evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 81/2001 Sb. a o
- provedení, revizí a vypracování revizních zpráv doložení atestů dodávek a technických listů prohlášení o shodě a jejich předání zadavateli, bude-li potřebné.
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny technickým dozorem objednatele.
- jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené popisem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, technického dozoru zadavatele/objednatele/.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 29.12.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název NOVUS BIKE s.r.o.
IČO 25821229
Adresa
Vančurova 2985
74601 Opava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-023091

Nahoru