Výpis systémových zpráv

Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště, Sviadnov

Datum uveřejnění 06.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.03.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 15:15:45)
Systémové číslo P18V00001593
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště, Sviadnov
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se stavebních úprav stávající komunikace, chodníků pro pěší, nástupišť zastávek a parkovacích stání.
Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách (částech). Z hlediska organizace výstavby je nutné zachovat šířku komunikace 5,5m pro obousměrný průjezd.
1. Etapa
Bude provedena výstavba levé poloviny návrhu ve směru na Frýdek-Místek včetně nároží křižovatky u ul. Na Závodí. Zastávka autobusu ve směru z Frýdku-Místku na Ostravu bude provizorně přesunuta dle návrhu mimo rozhledový trojúhelník křižovatky s ulicí Ke Splavu. Vzhledem k tomu, že přípojka napájení SSZ bude prováděna překopem chodníku i přes nástupiště provizorní zastávky je nutno zajistit bezpečnost nastupujících a vystupujících osob. Překop lze provádět po polovinách provizorního nástupiště tak, aby šířka nástupiště byla i po dobu výstavby dostatečná. Přístup na nástupiště z ulice „Ke splavu“ bude umožněn dřevěnou lávkou. V rámci etapy bude proveden i protlak pro vedení elektro kabelů. Výměna vodovodního potrubí přes ulici „Ke splavu“ bude provedena bezvýkopovou technologií, případně po polovinách za nepřerušení provozu.
2. Etapa
V rámci etapy bude provedena výstavba na pravé straně úseku ve směru na Frýdek-Místek a oprava spočívající v doplnění asfaltového krytu před začátkem úpravy podél silniční obruby. Výstavba bude probíhat za plného provozu při dodržení minimální průjezdné šířky na komunikaci 5,5m. Zastávka autobusu ve směru na Frýdek-Místek bude situována v prostoru stavby. Její přesná poloha bude určena zhotovitel v postupu výstavby. V rámci stavby je plochu možné rekonstruovat po polovinách s postupným přesunem provizorní zastávky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy chodníků
  • Výstavba parkovišť
Datum ukončení příjmu nabídek 22.03.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště, Sviadnov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sviadnov
IČO 00846872
Adresa
Na Drahách 119
73925 Sviadnov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225211

Nahoru